↑ Return to KHỬ TRÙNG

NKC-640 CMI/MI

NKC-640 (CMI/MIT: 5-CHLORO-2 METHYL-4-ISOTHIAZOLINE-3-ONE, 2-
METHYL-4-ISOTHIAZOLINE -3-ONE (MIXTURE)

a) Tính chất:

-Chất lỏng màu vàng nhạt

-Tỉ số CMI/MIT(w/w): 2,5 – 4,0

-Thành phần hoạt động (w/w): 14% (min)

-Trong lượng riêng (200C): 1,30 – 1,35

-pH (1% dung dịch): 2 – 4

b) Ứng dụng:

-Hệ thống nước tháp giải nhiệt.

-Hệ thống điều hòa không khí.

-Bột giấy và giấy.

-Cao su latex và sơn.