↑ Return to KHỬ TRÙNG

NKC-690 TCCA

NKC-690(TCCA:TRICHLORO ISOCYANURIC ACID) HÓA CHẤT HỒ BƠI
a) Tính chất:
-Cảm quan: thể rắn dạng viên trắng (hoặc dạng kết tinh, hoặc dạng bột)
-Hàm lượng chlorine hoạt động: >=90%
-pH (1% dung dịch): 2,7-3,3
c)Ứng dụng:
-Hệ thống nước mát (tháp giải nhiệt)
-Hệ thống điều hòa không khí
-Hồ bơi
-Chế biến thức ăn công nghiệp.