NKC-960 PBTC

NKC-960 (PBTC: 2-PHOSPHONO-BUTANE-1,2,4-TRICARBOXILIC ACID
a) Tính chất:
– Khối lượng phân tử: 270
– Thành phần hoạt động: 50%.

– Thành phần Photphat: 11.5%
– Cảm quan: dung dịch không màu hoặc vàng sáng
– Trọng lượng riêng (200C): 1,25 ~ 1,30
– pH (1% dung dịch):  < 2
– Ion kim loại (Fe):  < 35 ppm
b)  Ứng dụng:
– Xử lý nước tháp giải nhiệt/ nước lò hơi: Ức chế ăn mòn và cáu cặn.
– Xử lý nước trong lĩnh vực dầu khí.

– Các máy làm bay hơi nước.

– Hóa chất vệ sinh