NKC-980 HPMA

NKC-980( HPMA: MALEIC ANHYDRIDE HOMOPOLYMER)
a) Tính chất:
– Cảm quan: chất lỏng màu nâu vàng (vàng sậm)
– Hàm lượng rắn: 50% ± 3%
– Trọng lượng riêng (200C): 1,18 – 1,22
– pH (1% dung dịch): < 3,0
b) Ứng dụng:
– Hệ thống tháp giải nhiệt.
– Hệ thống nước lò hơi.
– Hệ thống phun trong lĩnh vực dầu khí
– Hệ thống bay hơi trong nhà máy đường
– Hệ thống thẩm thấu ngược.
– Hệ thống khử muối