NKC-990 PAA

NKC-990( PAA: POLYACRYLIC ACID)
a) Tính chất:
– Cảm quan: chất lỏng không màu, hoặc vàng nhạt
– Hàm lượng rắn: > 30%
– Trọng lượng riêng (200C): 1,15 ± 0,05
– pH (1% dung dịch): < 3,0
b) Ứng dụng:
– Hệ thống nước tháp giải nhiệt.
– Hợp chất tẩy rửa.
– Quy trình sản xuất giấy, bột giấy
– Chất phụ trợ thuốc nhuôm.
– Hệ thống thẩm thấu ngược
– Hệ thống phun trong lĩnh vực dầu khí.